Scenedrøm

Arrangementsinformasjon

Scenedrøm er et inkluderende scenekunstprosjekt som presenterer en verden av drømmer, ønsker, forskjeller og likheter. Scenedrøm bygger på samarbeid mellom deltakere fra ulike kulturuttrykk, aldre og funksjonsnivå, fra Bergen kulturskoles fordypningsprogram innen musikk, dans og teater, Senter for musikkterapi, deltakere i Bergen kommunes kulturtilbud tilrettelagt for personer med utviklingshemming, samt profesjonelle musikere.

Regi og kunstnerisk ledelse: Hilde Sol Erdal
Musikalsk leder: Ole Marius Sandberg

LØRDAG 9. NOVEMBER KL. 15.00
SØNDAG 10. NOVEMBER KL. 18.00

Les mer: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/enhet-for-kulturformidling-og-deltakelse/11520/11524/article-162450

Arrangør: Bergen kommune ved Enhet for kulturformidling og deltagelse

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlyst arrangement. Billettene er unummererte og spesielt større grupper anbefales å møte i god tid hvis de ønsker å sitte samlet.